Přihlášení
Ztratili jste heslo?

Čistírna odpadních vod 1-6 osob EK-S4

Tip
Klikni pro zobrazení většího obrázku
Obrázek k výrobku 1907 - Čistírna odpadních vod 1-6 osob EK-S4
Obrázek k výrobku 1907 - Čistírna odpadních vod 1-6 osob EK-S4
Obrázek k výrobku 1907 - Čistírna odpadních vod 1-6 osob EK-S4
Obrázek k výrobku 1907 - Čistírna odpadních vod 1-6 osob EK-S4
Obrázek k výrobku 1907 - Čistírna odpadních vod 1-6 osob EK-S4
Obrázek k výrobku 1907 - Čistírna odpadních vod 1-6 osob EK-S4
Tip

Cena základní 32600 Kč bez DPH, sazba DPH 15% nebo 21% pro firmy

Čistička odpadních vod EK-S4 je určená pro domácnosti do 6 osob. Oceníte její nenáročnou instalaci, jednoduchou obsluhu a účinnost až 97 %. ČOV potřebuje ke svému provozu jen minimum elektrické energie.

Záruční a pozáruční servis zajišťuje PEM servis

Součástí dodávky je také:

dokumentace - (certifikát výrobku, osvědčení o těsnosti, stavební a technické podmínky k instalaci, provozní řád, prohlášení o schodě, předávací protokol, záruční list)

Skladem
Záruka
24 měsíců
37 490 Kčs DPH/ ks
ks

Domácí čistírny odpadních vod (zkráceně ČOV) jsou ideálním řešením pro všechny domácnosti, které nemají přístup k veřejné kanalizaci. Čistírna si efektivně a ekologicky poradí s odpadní vodou jakéhokoli objektu či domácnosti.
Přečištěnou vodu z ČOV lze vypouštět do vod :
✓ povrchových (vodoteč nebo k tomuto účelu určená dešťová kanalizace)
✓ podzemních (akumulační nádrž a následný rozstřik nebo přímé vsakování na pozemku)
Konkrétní způsob likvidace odpadních vod navrhuje projektant a schvaluje místní vodohospodářský úřad

Popis zařízení:
✓ ČOV je tvořena válcovou vodotěsnou plastovou nádobou s technologickou vestavbou.
✓ Jímku tvoří dno, plášť a samostatné odnímatelné zastropení zelené, případně hnědé barvy.
✓ Výška nádoby je individuální ke každé realizaci s ohledem na hloubku přítokové kanalizace od úrovně terénu.
✓ Plášť nádoby je vyztužen masivním žebrováním, které společně s vnitřní vestavbou zajištuje mimořádnou tuhost celé konstrukce.
✓ Pohon ČOV zajištuje membránové vzduchové dmychadlo s nízkou spotřebou ovládané časovým spínačem.
✓ Dmychadlo lze umístit ve sklepě, garáži, apod. nebo v plastovém podzemním kontejneru, který je součástí dodávky ČOV.
✓ Dmychadlo je s ČOV spojeno plastovou chráničkou DN50 pro 2 ks vzduchovou hadici 3/4“. Vzdálenost umístění dmychadla od ČOV je max. 10 m.

Pro zabudování ČOV do terénu je nutné vycházet z těchto požadavků:
✓ ČOV je nezbytné usadit na vodorovnou betonovou desku. Hloubka uložení základové desky ode dna přítokového potrubí se řídí výškou ČOV +20 až 50 mm. Odtokové potrubí je o 160 mm níže.
✓ Teplota vody v ČOV by neměla poklesnout pod 8 stupňů. Podle místních podmínek toto vyžaduje tepelnou izolaci nádrže a nástavby.
✓ ČOV musí být odvětrána přívodním kanalizačním potrubím v souladu s ČSN EN 12 056 nad úroveň nejvyššího podlaží a nesmí v hlubokých mrazech zapříčinit zamrzání vody v ČOV. POZOR !!! Odvětrání nezabezpečí provzdušňovací ventil osazený na svislé kanalizační větvi (stoupačce).
✓ Zakrytí a zateplení ČOV je třeba řešit tak, aby umožnilo snadný přístup obsluhy k zařízení a její pohyb při obsluze a údržbě podle provozního řádu.
✓ V případě umístění ČOV do blízkosti komunikace nebo stavby méně než 2 m a blíže a všude tam, kde hrozí poškození ČOV např. spodní voda, posuv půdy, apod., je ČOV nutno vždy obezdít nebo obetonovat. V případě že výška hladiny spodní vody dosahuje výšky hladiny v ČOV, je nutné vedle kontejneru ČOV instalovat kanalizační potrubí o dimenzi DN 300 pro možnost odčerpání hladiny spodní vody pro případ vyvezení kalů z ČOV.
Stavební část:
✓ Vybagrování stavební jámy do tvaru válce o minimálním průměru dolní podstavy 1485 mm. Hloubka výkopu (viz. výkresová dokumentace ) je závislá na hloubce přítokové kanalizace.
✓ Na štěrkem nebo pískem upravené dno se provede podkladní beton ,minimálně třídy B15 o síle 100 - 150 mm ,vyrovnaný do vodováhy a bez ostrých výstupků.
✓ Usazení ČOV do připraveného výkopu s betonovým dnem zajistí objednatel, pokud není se zhotovitelem dohodnuto jinak. Usazení lze provádět s dostatečným počtem osob, nebo manipulační technikou, např. jeřáb, bagr, manipulátor apod.
✓ Napouštění ČOV ,zajistí objednatel. POZOR!!! Při napouštění , nebo vypouštění ČOV je nutné dodržovat rozdíl hladin v jednotlivých komorách max. 200 mm mezi sebou.
✓ Napojení přítokového a odtokového potrubí zajistí objednatel, nebo po dohodě zhotovitel. Napojené potrubí je nutné zajistit zhutněním nebo podbetonováním z vnější strany nádrže tak, aby nedošlo při následném obsypu a sedání zásypové zeminy k vylomení hrdla z pláště nádrže!!!
✓ Pro zasypání ČOV bude použit dle místních podmínek písek, štěrkopísek nebo prosátá zemina. Zásyp bude zhutněn po výškách 300 mm. Zasypání a hutnění bude prováděno při naplnění ČOV vodou.
✓ Pro přívod tlakové hadice na přívod vzduchu od dmychadla do ČOV je nutné položit chráničku o průměru 50 mm. Chráničku je nutné zavést až do ČOV tak, aby nedošlo k seškrcení tlakové hadice při případném sedání zeminy. Chráničku zajišťuje objednatel.
✓ Základní výška ČOV s nástavbou a poklopem je 2000 mm. 
✓ Membránové dmychadlo lze uložit do vzdálenosti max. 10 m od ČOV a to do sklepa, garáže, technické místnosti nebo do terénu v plastovém kontejneru dodaným výrobcem. Kontejner je součástí dodávky.
✓ Při nestandartních podmínkách např. výskyt spodní vody, jílové nebo jiné nepropustné horniny, případně vyšší nástavec než 1500 mm je třeba kontaktovat výrobce a dohodnout individuální podmínky pro osazení do terénu.

Elektro část:
✓ V místě plánovaného umístění dmychadla je nutno instalovat zásuvku 230 V.
✓ Přívodní kabel musí být jištěn samostatným jističem v hlavním rozvaděči objektu s jmenovitou hodnotou jističe 230V/6A.
✓ Pro instalace dmychadla do plastového kontejneru dodaného výrobcem je třeba zajistit vodotěsný prostup, doporučena kabelová průchodka s těsněním.


Uvedení ČOV do provozu :
✓ Uvedením do provozu (zprovoznění) se rozumí výjezd servisního technika na místo, kde je ČOV zabudována a její oživení ,seřízení a předání k provozu.
Pro tuto službu je nutné mít připraveno:
✓ ČOV napuštěná vodou po přelivný žlab (plná).POZOR !!!, jednotlivé komory napouštět rovnoměrně, rozdíl hladin max.20 cm.
✓ Přívod el.proudu k místu umístění dmychadla.
✓ Připravená chránička pro protažení vzduchové hadice mezi nádobou na dmychadlo a tělesem ČOV, doporučujeme minimální světlost DN50,nejlépe el.chránička s provázkem.
✓ Napojené odpadní potrubí do přítokového koše viz.provozní řád ČOV


Uvedení do provozu - práce, čas technika je  v ceně výrobku a zahrnuje :
✓ Propojovací hadice na vzduch
✓ Montáž dodaného dmychadla do plastového kontejneru, který je také součástí dodávky nebo do místa které si určí zákazník (např. sklep, garáž, technická místnost, apod.).
✓ Seřízení ventilů ČOV.
✓ Nadávkování dodaného enzym.přípravku, který podpoří prvotní tvorbu bakterií.
✓ Vysvětlení obsluhy a údržby.
✓ Potvrzení dokumentu předávací a přijímací protokol. Dokument je vyžadován při kolaudaci.


V ceně výrobku není zahrnuta doprava servisního technika.


(V případě zájmu o jiné práce jako např. dodání a uložení chráničky na hadici, popř. jiné nad standartní služby je nutná konzultace se servisem. Tyto vícepráce jsou zpoplatněny v hodinové sazbě + spotřebovaný materiál.
Kontakt uvedení do provozu : PEM servis +420 607 115 055, servis-pem@seznam.cz

Záruční a pozáruční servis zajišťuje PEM servis.

Vlastnosti produktu

Čistírna odpadních vod 1-6 osob EK-S4

Image with code for validation
Michal Pecka
+420 607115055

Počet položek

1755
položek
1407
skladem

Poslední aktualizace

Zasílat novinky

Odhlášení z odběru

Kontakt

PEM SERVIS Pecka Michal

Župní 3

266 01 Tetín

IČ: 71359214
DIČ: CZ8208030622


mobil: +420 607 115 055
email: info@pemservis.cz
web: www.pemservis.cz

Doporučujeme

Kontakt

PEM SERVIS Pecka Michal

Župní 3

266 01 Tetín

IČ: 71359214
DIČ: CZ8208030622


mobil: +420 607 115 055
email: info@pemservis.cz
web: www.pemservis.cz

Sociální sítě

© 2017 AIVision s.r.o., Všechna práva vyhrazena.