Přihlášení
Ztratili jste heslo?

Čistírna odpadních vod 3-8 osob EK-S8

Tip
Klikni pro zobrazení většího obrázku
Obrázek k výrobku 1908 - Domovní čistírna odpadních vod 3-8 osob EK-S8
Obrázek k výrobku 1908 - Domovní čistírna odpadních vod 3-8 osob EK-S8
Obrázek k výrobku 1908 - Domovní čistírna odpadních vod 3-8 osob EK-S8
Obrázek k výrobku 1908 - Domovní čistírna odpadních vod 3-8 osob EK-S8
Obrázek k výrobku 1908 - Domovní čistírna odpadních vod 3-8 osob EK-S8
Tip

Cena základní 32500 Kč bez DPH, sazba DPH 15% nebo 21% pro firmy

Čistička odpadních vod EK-S8 je určená pro domácnosti do 8 osob. Oceníte její nenáročnou instalaci, jednoduchou obsluhu a účinnost až 97 %. ČOV potřebuje ke svému provozu jen minimum elektrické energie.

Záruční a pozáruční servis zajišťuje PEM servis

Součástí dodávky je také:

dokumentace - (certifikát výrobku, osvědčení o těsnosti, stavební a technické podmínky k instalaci, provozní řád, prohlášení o schodě, předávací protokol, záruční list)

zakázková výroba
Termín dodání
14 dní
Záruka
24 měsíců
37 375 Kčs DPH

Domácí čistírny odpadních vod (zkráceně ČOV) jsou ideálním řešením pro všechny domácnosti, které nemají přístup k veřejné kanalizaci. Čistírna si efektivně a ekologicky poradí s odpadní vodou jakéhokoli objektu či domácnosti.
Přečištěnou vodu z ČOV lze vypouštět do vod :
✓ povrchových (vodoteč nebo k tomuto účelu určená dešťová kanalizace)
✓ podzemních (akumulační nádrž a následný rozstřik nebo přímé vsakování na pozemku)
Konkrétní způsob likvidace odpadních vod navrhuje projektant a schvaluje místní vodohospodářský úřad

Popis zařízení:
✓ ČOV je tvořena válcovou vodotěsnou plastovou nádobou s technologickou vestavbou.
✓ Jímku tvoří dno, plášť a samostatné odnímatelné zastropení zelené, případně hnědé barvy.
✓ Výška nádoby je individuální ke každé realizaci s ohledem na hloubku přítokové kanalizace od úrovně terénu.
✓ Plášť nádoby je vyztužen masivním žebrováním, které společně s vnitřní vestavbou zajištuje mimořádnou tuhost celé konstrukce.
✓ Pohon ČOV zajištuje membránové vzduchové dmychadlo s nízkou spotřebou ovládané časovým spínačem.
✓ Dmychadlo lze umístit ve sklepě, garáži, apod. nebo v plastovém podzemním kontejneru, který je součástí dodávky ČOV.
✓ Dmychadlo je s ČOV spojeno plastovou chráničkou DN50 pro 2 ks vzduchovou hadici 3/4“. Vzdálenost umístění dmychadla od ČOV je max. 10 m.

Pro zabudování ČOV do terénu je nutné vycházet z těchto požadavků:
✓ ČOV je nezbytné usadit na vodorovnou betonovou desku. Hloubka uložení základové desky ode dna přítokového potrubí se řídí výškou ČOV +20 až 50 mm. Odtokové potrubí je o 160 mm níže.
✓ Teplota vody v ČOV by neměla poklesnout pod 8 stupňů. Podle místních podmínek toto vyžaduje tepelnou izolaci nádrže a nástavby.
✓ ČOV musí být odvětrána přívodním kanalizačním potrubím v souladu s ČSN EN 12 056 nad úroveň nejvyššího podlaží a nesmí v hlubokých mrazech zapříčinit zamrzání vody v ČOV. POZOR !!! Odvětrání nezabezpečí provzdušňovací ventil osazený na svislé kanalizační větvi (stoupačce).
✓ Zakrytí a zateplení ČOV je třeba řešit tak, aby umožnilo snadný přístup obsluhy k zařízení a její pohyb při obsluze a údržbě podle provozního řádu.
✓ V případě umístění ČOV do blízkosti komunikace nebo stavby méně než 2 m a blíže a všude tam, kde hrozí poškození ČOV např. spodní voda, posuv půdy, apod., je ČOV nutno vždy obezdít nebo obetonovat. V případě že výška hladiny spodní vody dosahuje výšky hladiny v ČOV, je nutné vedle kontejneru ČOV instalovat kanalizační potrubí o dimenzi DN 300 pro možnost odčerpání hladiny spodní vody pro případ vyvezení kalů z ČOV.
Stavební část:
✓ Vybagrování stavební jámy do tvaru válce o minimálním průměru dolní podstavy 1485 mm. Hloubka výkopu (viz. výkresová dokumentace ) je závislá na hloubce přítokové kanalizace.
✓ Na štěrkem nebo pískem upravené dno se provede podkladní beton ,minimálně třídy B15 o síle 100 - 150 mm ,vyrovnaný do vodováhy a bez ostrých výstupků.
✓ Usazení ČOV do připraveného výkopu s betonovým dnem zajistí objednatel, pokud není se zhotovitelem dohodnuto jinak. Usazení lze provádět s dostatečným počtem osob, nebo manipulační technikou, např. jeřáb, bagr, manipulátor apod.
✓ Napouštění ČOV ,zajistí objednatel. POZOR!!! Při napouštění , nebo vypouštění ČOV je nutné dodržovat rozdíl hladin v jednotlivých komorách max. 200 mm mezi sebou.
✓ Napojení přítokového a odtokového potrubí zajistí objednatel, nebo po dohodě zhotovitel. Napojené potrubí je nutné zajistit zhutněním nebo podbetonováním z vnější strany nádrže tak, aby nedošlo při následném obsypu a sedání zásypové zeminy k vylomení hrdla z pláště nádrže!!!
✓ Pro zasypání ČOV bude použit dle místních podmínek písek, štěrkopísek nebo prosátá zemina. Zásyp bude zhutněn po výškách 300 mm. Zasypání a hutnění bude prováděno při naplnění ČOV vodou.
✓ Pro přívod tlakové hadice na přívod vzduchu od dmychadla do ČOV je nutné položit chráničku o průměru 50 mm. Chráničku je nutné zavést až do ČOV tak, aby nedošlo k seškrcení tlakové hadice při případném sedání zeminy. Chráničku zajišťuje objednatel.
✓ Základní výška ČOV s nástavbou a poklopem je 2000 mm. 
✓ Membránové dmychadlo lze uložit do vzdálenosti max. 10 m od ČOV a to do sklepa, garáže, technické místnosti nebo do terénu v plastovém kontejneru dodaným výrobcem. Kontejner je součástí dodávky.
✓ Při nestandartních podmínkách např. výskyt spodní vody, jílové nebo jiné nepropustné horniny, případně vyšší nástavec než 1500 mm je třeba kontaktovat výrobce a dohodnout individuální podmínky pro osazení do terénu.

Elektro část:
✓ V místě plánovaného umístění dmychadla je nutno instalovat zásuvku 230 V.
✓ Přívodní kabel musí být jištěn samostatným jističem v hlavním rozvaděči objektu s jmenovitou hodnotou jističe 230V/6A.
✓ Pro instalace dmychadla do plastového kontejneru dodaného výrobcem je třeba zajistit vodotěsný prostup, doporučena kabelová průchodka s těsněním.


Uvedení ČOV do provozu :
✓ Uvedením do provozu (zprovoznění) se rozumí výjezd servisního technika na místo, kde je ČOV zabudována a její oživení ,seřízení a předání k provozu.
Pro tuto službu je nutné mít připraveno:
✓ ČOV napuštěná vodou po přelivný žlab (plná).POZOR !!!, jednotlivé komory napouštět rovnoměrně, rozdíl hladin max.20 cm.
✓ Přívod el.proudu k místu umístění dmychadla.
✓ Připravená chránička pro protažení vzduchové hadice mezi nádobou na dmychadlo a tělesem ČOV, doporučujeme minimální světlost DN50,nejlépe el.chránička s provázkem.
✓ Napojené odpadní potrubí do přítokového koše viz.provozní řád ČOV


Uvedení do provozu - práce, čas technika je  v ceně výrobku a zahrnuje :
✓ Propojovací hadice na vzduch
✓ Montáž dodaného dmychadla do plastového kontejneru, který je také součástí dodávky nebo do místa které si určí zákazník (např. sklep, garáž, technická místnost, apod.).
✓ Seřízení ventilů ČOV.
✓ Nadávkování dodaného enzym.přípravku, který podpoří prvotní tvorbu bakterií.
✓ Vysvětlení obsluhy a údržby.
✓ Potvrzení dokumentu předávací a přijímací protokol. Dokument je vyžadován při kolaudaci.


V ceně výrobku není zahrnuta doprava servisního technika.


(V případě zájmu o jiné práce jako např. dodání a uložení chráničky na hadici, popř. jiné nad standartní služby je nutná konzultace se servisem. Tyto vícepráce jsou zpoplatněny v hodinové sazbě + spotřebovaný materiál.
Kontakt uvedení do provozu : PEM servis +420 607 115 055, servis-pem@seznam.cz

Záruční a pozáruční servis zajišťuje PEM servis.

Vlastnosti produktu

Čistírna odpadních vod 3-8 osob EK-S8

Image with code for validation
Michal Pecka
+420 607115055

Počet položek

318
položek
302
skladem

Poslední aktualizace

14.01.2021 14:34

Kontakt

PEMservis Pecka Michal
Spis. Vojáčků 282
266 01 Tetín

IČO: 71359214
DIČ: CZ8208030622


mobil: +420 607 115 055
email: peckamichal@seznam.cz
web: www.pemservis.cz

Kategorie

Doporučujeme

Kontakt

PEMservis Pecka Michal
Spis. Vojáčků 282
266 01 Tetín

IČO: 71359214
DIČ: CZ8208030622


mobil: +420 607 115 055
email: peckamichal@seznam.cz
web: www.pemservis.cz

Sociální sítě

© 2017 AIVision s.r.o., Všechna práva vyhrazena.